10 Temmuz 2024 Kripto varlıklara ilişkin uzun süreden beri beklenen yasal düzenleme yürürlüğe girdi.


2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete ile kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemeler içeren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenleme ile kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve platform gibi ta…
 

Devamını oku

10 Temmuz 2024 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 12 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Yönetmel…
 

Devamını oku

09 Temmuz 2024 Sivil Havacılık Kanunu'nda Yapılan Önemli Değişiklikler


7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerden dikkat çekenleri sizler için derledik: Denetim …
 

Devamını oku

14 Mayıs 2024 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Yayımlandı


Kişisel Verileri Koruma Kurum’u, 9 Mayıs 2024 tarihinde Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı (“Yönetmelik Taslağı”), gerekçesini ve kamuoyu görüş formunu yayımlamıştır. Yönetmelik Taslağı genel mahiyetinde Kişisel Verilerin Korunması Kanu…
 

Devamını oku

22 Mart 2024 DÜNYANIN İLK “YAPAY ZEKA YASASI” AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN ONAYLANDI


8 Aralık 2023 tarihinde Avrupa Birliği (“AB”) Komisyonu, Parlamentosu ve üye ülkeleri arasında yapılan yoğun müzakereler sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan "Yapay Zeka Yasası" (“YZ Yasası”) Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul edilmiştir. Dünyada bu alanda bir ilk olan yasal düzenleme ile temel…
 

Devamını oku

20 Mart 2024 Kamu İhalelerinde Yeşil Çimento Dönemi 1 Ocak 2025 İtibariyle Başlıyor


"Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" (“Tebliğ”) 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeşil çimento kullanımını teşvik eden bu düzenlemeye göre; (i) 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2029 tarihleri arasında ka…
 

Devamını oku

13 Mart 2024 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yapılması Beklenen Değişiklikler Resmî Gazete’de Yayımlandı.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”, “KVKK”) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) daha uyumlu bir hale getirilmesini amaçlayan değişiklikleri içeren 8. Yargı Paketi TBMM’de kabul edilmiş ve 23 Şubat 2024 tarihli bültenimizde de belirttiğimiz işbu değişiklikler…
 

Devamını oku

28 Şubat 2024 Yeni Düzenleme ile Menkul Satış Sözleşmelerinde Döviz Kullanımına İlişkin İstisnalar Getirildi


28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete uyarınca Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (“Tebliğ”) “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrasına çeşitli bentler eklenmiştir. Tebliğ’in 8. maddesinin 9. Fıkrası Türkiye…
 

Devamını oku

23 Şubat 2024 8. Yargı Paketi Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Öngörülen Değişiklikler


16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 8. Yargı Paketi kapsamında, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (“Kanun Teklifi”) sunulmuştur. Teklif çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma…
 

Devamını oku

21 Haziran 2023 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Uzun Bir Aranın Ardından Yeni Karar Özetleri Yayımladı


Geçtiğimiz yılın temmuz ayından beri karar özeti yayımlamayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) sessizliğini bozarak resmi internet sitesinde kırk yeni karar özeti yayımladı. Bu kararlar arasında özellikle yurtdışına aktarım, özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi, kişisel verilere hukuka a…
 

Devamını oku

28 Nisan 2023 KADININ EŞİNİN SOYADINI ALACAĞINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLDİ


Anayasa Mahkemesi’nin E 28 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararı ile kadınların evlenme sonrasında kocalarının soyadını alacağını düzenleyen Türk Medeni Kanunu 187. maddesinin Anayasa’ya aykırılığına ve iptaline karar verildi. İptal edilen Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 187. maddesi…
 

Devamını oku

06 Nisan 2023 7445 sayılı İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Konutta Haciz Süreci


Yedinci Yargı Paketi olarak adlandırılan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”), 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Torba Kanun uyarınca, İcra ve İflas Kanunu’na konutta haciz uygulamasını düzenleyen…
 

Devamını oku

15 Mart 2023 Sözleşme Hukuku’nda Akıllı Sözleşmeler Çağı


Gelişen ve değişen teknolojinin ticari ilişkilere yansıması, hukuk alanında da birtakım yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu yeniliklerin birini de "smart contracts" yani "akıllı sözleşmeler" oluşturmaktadır. Bu kavramı ilk defa 1994 yılında ortaya atan hukuk profesörü ve aynı zamanda bilgisaya…
 

Devamını oku

23 Şubat 2023 Deprem Bölgelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Tedbirleri İçeren Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmî Gazete’de Yayımlandı


6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde üç ay süre ile olağanüstü hâl ilan edilmiştir. Deprem bölgesinde uygulanmak üzere Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) ise 22 Şubat 20…
 

Devamını oku

14 Şubat 2023 Deprem Bölgesi Olan 10 İlde OHAL İlan Edildi


Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 10 ilde büyük yıkımlara sebep olmuştur. Depremde büyük hasar alan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, Cumhurbaşkanı Kararı…
 

Devamını oku

06 Ocak 2023 Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi


Özellikle son yıllarda yaşanan sıcaklık artışları ve iklim değişikliklerinin meydana gelmesi bu alana ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını ve bunun sonucu olarak tüm dünyada iklim değişikliklerinin olası olumsuz etkilerini önleme yönünde farkındalığın artmasını sağlamıştır. Söz konusu farkındalı…
 

Devamını oku

30 Aralık 2022 Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı


29 Kasım 2022 tarihli ve 32058 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birlikte, elektronik ticarette adil ve etkin bir rekabet ortamının kurulmasına ve elektronik ticaret yapısındaki…
 

Devamını oku

23 Aralık 2022 Eşler Arasındaki İvazlı Tasarrufları Bağışlama Kabul Eden Tasarrufun İptali Davası’na İlişkin Kanun Hükmü Yürürlükten Kalktı


Eşler arasındaki ivazlı tasarrufları bağışlama olarak kabul eden, İcra ve İflas Kanunu’nun 278. Maddesi hükmü 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen tasarrufun iptali davası ile borçlunun hacizden, aciz halinden veya iflast…
 

Devamını oku

06 Aralık 2022 Emekli Aylığına Hak Kazanabilmek İçin İşten Ayrılma Şartı


Anayasa ile koruma altına alınan “Sosyal Güvenlik” ilkesi kapsamı içerisindeki en önemli kurumlardan biri de emekliliktir. Bu itibarla ülkemizde sigortalılar ilgili mevzuat kapsamında yer alan belirli şartları taşıyarak emekli olabilmekte ve dolayısıyla emeklilik aylığına hak kazanabilmektedir. Bu k…
 

Devamını oku

05 Aralık 2022 Şirket Yönetiminde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına İlişkin Yasa Tasarısı 22 Kasım 2022 Tarihinde Avrupa Parlamentosu Tarafından Kabul Edildi.


Uzun bir bekleyişin ardından 22 Kasım 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosutarafından, “Halka Açık Şirketlerin Yönetim Mekanizmasında Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesine ve Bu Konuda Alınacak Önlemlere İlişkin Direktif” kabul edildi. Direktifte 250’den fazla çalışanı olan şirketlerde cinsiyet bakımı…
 

Devamını oku

01 Aralık 2022 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınan Eşikler Değişmiştir


30 Kasım 2022 tarihinde 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan yeni karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Böylece 2018 yılından bu yana yürürlükte olan 2018/11597 No’lu Bağımsız…
 

Devamını oku

22 Kasım 2022 Çalışanının Cep Telefonu Yazışmalarının İşverence Usulüne Uygun Olarak İncelenmemesi Anayasa Mahkemesi’nce Özel Hayata Saygı Ve Haberleşme İlkelerini İhlal Eder Nitelikte Kabul Edilmiştir


15 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/25604 başvuru numaralı, 21 Eylül 2022 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile özel bir şirkette çalışan başvurucunun, aynı işyerinden ayrılan arkadaşına verilen cep telefonundaki yazışmaların işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmaların gerekçe…
 

Devamını oku

11 Kasım 2022 Covid-19 Kapsamında Fazla ve Yersiz Ödenen Kısa Çalışma Ödenekleri ile Nakdi Ücret Destekleri ile Bunlara İlişkin İşverenlere Uygulanan İdari Para Cezaları Terkin Edildi


9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile çeşitli kanun ve kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen…
 

Devamını oku

10 Kasım 2022 BDDK Bankaların Faaliyet Alanlarına Sınırlama Getirebilecek


9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Torba Kanun”) ilgili maddeleri ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda (“Bankacılık Kanunu”) değişiklik yapılarak Ba…
 

Devamını oku

10 Kasım 2022 İşçilere Ödenen Yemek Bedelleri ile Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderlerine İlişkin Ek Ödemeler Gelir Vergisi Kapsamından Çıkarıldı


9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanlara ödenecek yemek bedelleri ile elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin ek ödemeler gelir vergisi ka…
 

Devamını oku

10 Kasım 2022 Belirli Tutarın Altında Kalan Borçların Silinmesini Mümkün Kılan Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı


9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirli şartların mevcut olması halinde borçlusu gerçek kişi olan 2.000,00 TL ve altında kalan icra borçları ile bank…
 

Devamını oku

27 Ekim 2022 Rekabet Kurulu’ndan Meta Platforms’a -Eski unvanı ile Facebook’a - Rekor Ceza!


Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (eski unvanı ile Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğüne 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmesi nedeni ile 346.717.193,40-TL idari para cezası verilmesi…
 

Devamını oku

19 Ekim 2022 Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi


Konut veya çatılı işyeri kiralarında, tarafların sözleşmeyi sona erdirme yolları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 347. madde ve devamında bulunmaktadır. Kanun’da bu sebepler sınırlı sayıda yer almaktadır ve bu sebeplerden biri de yeni malikin konut veya işyeri gereksinimi olup malikler,…
 

Devamını oku

25 Ağustos 2022 GENETİK VERİLERİN İŞLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN REHBER TASLAĞI YAYIMLANDI


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) Özel Nitelikli Veri olarak sınıflandırılan genetik verilere ilişkin 24 Ağustos 2022 tarihinde “Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber Taslağı” (“Taslak”) yay…
 

Devamını oku

22 Ağustos 2022 TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK


19 Ağustos 2022 tarihli ve 31928 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hava taşımacılığı işletmelerinde görev yapan/yapacak yönetici ve paydaşlarda aranan şartlarda ve hava taksi işletmecilerin serm…
 

Devamını oku

19 Ağustos 2022 REKLAM, PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ KİRACILARDAN TAHSİL EDİLEMEYECEK


18 Ağustos 2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren perakende işletmelerden tahsil edilebilecek ortak gider kalemleri ile alışveriş merkezlerinin ortak gelir…
 

Devamını oku

16 Ağustos 2022 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLDİ


16 Ağustos 2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İkinci El Motorlu Taşıtların Ticaret Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen geçici madde ile ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin otomobil ve arazi taşıtlarını pazarlamasına veya satış…
 

Devamını oku

08 Ağustos 2022 Anayasa Mahkemesi’nden Yargılamanın İadesine Yeni Bakış


Anayasa Mahkemesi tarafından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“Kanun”) yargılamanın iadesi talepli davalarda süreyi düzenleyen 377. maddesinde öngörülen on yıllık hak düşürücü süreye ilişkin hüküm, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“AİHM”) kesinleşmiş ihlal kararları bakımından, Anayasa…
 

Devamını oku

20 Nisan 2022 Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödemeye Kısıtlama


19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022-32/66 Sayılı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile Tebliğ’in 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu öd…
 

Devamını oku

30 Aralık 2021 KUR KORUMALI TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI HAKKINDA


Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplara ilişkin Tebliğ ve Uygulama Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.   2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dö…
 

Devamını oku

02 Aralık 2021 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda 30 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 7343 Sayılı Kanun uyarınca Yapılan Değişiklikler


5.Yargı Paketi olarak da adlandırılan 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“Kanun”), 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirle…
 

Devamını oku

09 Kasım 2021 Ticaret Kanunu ve Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik


5 Kasım 2021 tarihinde Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiği yüzde 30'a düşürülmüştür. 6 Kasım 2…
 

Devamını oku

14 Ekim 2021 Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) satıcı veya hizmet sağlayıcıların eş zamanlı olarak fiziken bir arada olmaksızın, mal ve/veya hizmetlerin uzaktan pazarlanması, satışı ve taraflar arasında sözleşmenin kurulması süreçlerinin uzaktan iletişim araçları ile yönetildiği mesafeli…
 

Devamını oku

29 Eylül 2021 Covid-19 Aşısı ve PCR Testlerine İlişkin Beklenen Karar Verildi


Covid-19 pandemisi sürecinde aşılanma sayılarındaki hızlı artış ile birlikte kapanma tedbirleri kaldırılmaya başlanmış, ancak okul ve işyerleri gibi kamusal alanlarda bulunan kişilerin aşı ve PCR test bilgilerinin nasıl elde edileceği, hukuki olarak nasıl temellendirileceği soru işareti olarak kalmı…
 

Devamını oku

17 Eylül 2021 Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tavsiyeler Yayımlandı


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, yapay zekâ alanında yapılan/yapılacak çalışma ve uygulamalarda kişisel verilerin korunması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren geliştirici, üretici, servis sağlayıcı ve karar alıcılar için tavsiyeler yayımlanmıştır. Yayımlanan tavsiyelerde yapay…
 

Devamını oku

17 Eylül 2021 BİYOMETRİK VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN REHBER YAYIMLANDI


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, biyometrik veri işlenirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan kuralların varlığının göz önünde bulundurulurken, somut olay bazında da değerlendirme yapılması gerektiği belirtilerek, biyometrik veri işleme faaliyet…
 

Devamını oku

09 Eylül 2021 WhatsApp’e Beklenen Karar Verildi


Bir çevrimiçi haberleşme uygulaması olan WhatsApp, Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerini 4 Ocak 2021 tarihinde güncellemiştir. Güncellemeyle birlikte, uygulamanın kullanılabilmesi için WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin işleneceğine ve Facebook Inc. dahil olmak üzere üçüncü kişi…
 

Devamını oku

05 Haziran 2021 Banka Müşterilerinin Sırlarının Korunması ve Bankacılık Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi Arasındaki Denge Sağlandı mı?


25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (“Bankacılık Kanunu”) değişiklik yapılmıştır. Torba Kanun ile Banka…
 

Devamını oku

17 Mayıs 2021 Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Birleştirilmesi Kapsamında İki Daire Arasındaki Görüş Ayrılıkları Giderilmiştir.


İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi ve Yargıtay iş yükünün azaltılması kapsamında Hakimler ve Savcılar Üst Kurulu tarafından Yargıtay’ın 22. Hukuk Dairesi 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle kapatılarak diğer iş hukuku dairesi olan 9. Daire ile birleştirilmiştir. Ancak birleşmeden önce iki daire aras…
 

Devamını oku

06 Mayıs 2021 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Uyarınca Tebligat Süreçlerindeki Belirsizlik Giderilmiştir.


20 Nisan 2021 tarihli, 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2019/2 E. ve 2020/3 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (“Karar”) uyarınca muhatabın bilinen son adresine yapılan tebligatın iade dönmesi akabinde muhatabın mernise kayıtlı adresi, ilk tebligatın yapıldığı a…
 

Devamını oku

26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile Bir Kez Daha Uzatılmıştır.


Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki 22 Nisan 2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Nisan 2021 tarihli Res…
 

Devamını oku

26 Mart 2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, İşveren ve Çalışan Arasındaki İş İlişkisinden Kaynaklı Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Üç Farklı Karar Özeti Yayımladı


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 19 Mart 2021 tarihinde resmi internet sitesinde veri sorumlusu işverenler ile ilgili kişi çalışanlar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı veri işleme usul ve esaslarına ışık tutan kararlar yayımladı.  Bir Kargo Firmasında Çalışan İlgili Kişinin İş Akdinin Ha…
 

Devamını oku

10 Mart 2021 Veri Sorumlusu, Veri İşleyeni Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hususunda Yetkilendirebilir Mi?


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki farkı detaylandıran ve bu doğrultuda kimin aydınlatma yükümlülüğü altında olduğunu açıklayan 30/01/2020 tarihli 2020/71 sayılı bir karar özeti yayımlandı. Kurum, bahsedilen kararda önce veri sorumlusu ve…
 

Devamını oku

10 Mart 2021 Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi


10 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile evden ve işyeri dışından çalışma usul ve esasları belirlendi. Özellikle Covid-19 salgını ile oldukça sık uygulama bulmaya başlayan “uzaktan çalışma”, hâlihazırda 4857 Sayıl…
 

Devamını oku

05 Mart 2021 T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yap-İşlet-Devret Projeleri Çevresinde İmzalanacak Borç Üstlenim Sözleşmelerine Taraf Olmasına İmkan Tanıyan Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu


1 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (“TBMM”) sunulan ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi (“Kanun Teklifi”) ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (“3996 Sayılı Kanun”) uyarınca Ulaştır…
 

Devamını oku

01 Şubat 2021 Vergi Ödemelerinde Mücbir Sebep Ertelemesi


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirli sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin belirli süre ile mücbir sebep halinde olduklarına 524 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile karar verilmiştir.   Söz konusu mükelleflerin ilgili beyanname ve bildirimlerini sunma süresi ve ilgili…
 

Devamını oku

18 Ocak 2021 Veri Sorumlularınca Kişilerin İletişim Kanallarına Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında İlke Kararı Yayımlandı


15 Ocak 2021 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, veri sorumlularınca kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında 22.12.2020 tari…
 

Devamını oku

08 Ocak 2021 Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler


Torba Kanun ile Dernekler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmıştır. 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Torba Kanun”) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır.  Yeni yürü…
 

Devamını oku

08 Ocak 2021 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi Zorunluluğu


Halka Kapalı Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kayıt Yükümlülüğü Getirilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Torba Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler yapılarak halka kapalı şirket hamiline yazılı pay sene…
 

Devamını oku

15 Aralık 2020 Sermaye Hareketleri Genelgesi İle Döviz Kredisi Yasağında Yer Alan Kamu-Özel İşbirliği İstisnası Genişletildi


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce döviz kredisi kullanılması yasağına yeni bir istisna getirdi. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…
 

Devamını oku

04 Aralık 2020 Anayasa Mahkemesi Tarafından Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczini Sınırlayan Kanun Hükmü İptal Edilmiştir.


Anayasa Mahkemesi 2019/59 E. ve 2020/61 K. sayılı kararı (“Karar”) ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okulların ve 5661 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmetleri vere…
 

Devamını oku

03 Aralık 2020 Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Uzatılmıştır.


1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) ile Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebepler gerekçesi ile 01 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin başvurularda kısmi çalışma ödeneğin…
 

Devamını oku

30 Kasım 2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklikler öngören 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler yapılarak işveren ve çalışanlara yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Yeni Getirilen Teşvik ve Destek Pa…
 

Devamını oku

19 Kasım 2020 İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda Şüphe Feshi


İş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi halinde, feshin objektif ve somut olgulara dayanması, feshin son çare olarak kullanılması gibi ilkelerle işçilerin nispeten daha güçsüz durumda oldukları işverenlere karşı korunması hedeflenmektedir. Bu ilkelerin ortaya çıkış amacına bakıldığında işveren t…
 

Devamını oku

21 Ekim 2020 Anayasa Mahkemesi İşverenin Yönetim Yetkisinin Sınırlarını Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Bakımından Değerlendirdi


Anayasa Mahkemesi’nin 14.10.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/13010 başvuru numaralı kararında işverenin yönetim yetkisi kapsamında çalışanların elektronik yazışmalarının incelenmesi, kişisel verilerin korunması hakkı açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucu Anayasa Mahkemes…
 

Devamını oku

16 Ekim 2020 Covid-19 salgını sürecinde iş yeri kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanmasına ilişkin emsal nitelikte bir karar


Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2020/1103 E., 2020/1008 K. sayılı ve 28 Eylül 2020 tarihli kararında, yaşanılan salgın hastalık sürecinin Türk Borçlar Kanunu’nun “Aşırı İfa Güçlüğü” kenar başlıklı 138. maddesi uyarınca kira sözleşmesinin yapıldığı sırada, taraflarca öngörül…
 

Devamını oku

15 Ekim 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.


12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin de…
 

Devamını oku

18 Eylül 2020 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici Madde 13(1)’de Öngörülen Kar Payı, Yedek Akçe ve Kar Payı Avansı Dağıtımına Getirilen Geçici Sınırlamaların 3 Ay Süreyle Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlanmıştır.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Geçici Madde 13(1)’de öngörülen Kar Payı, Yedek Akçe ve Kar Payı Avansı Dağıtımına Getirilen Geçici Sınırlamaların 3 Ay Süreyle Uzatılması Hakkında 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2948  sayılı Karar”) 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür…
 

Devamını oku

02 Temmuz 2020 Türk Borçlar Kanunu’nun Ertelenen Hükümleri Yürürlüğe Girdi!


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) TBMM tarafından kabul edilip 4 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandıktan kısa bir süre sonra kiracının tacir ya da özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olduğu işyeri kiraları için uygulanması 8 yıl ertelenen hükümler 1 Temmuz 2020 tarihinde yürür…
 

Devamını oku

30 Haziran 2020 Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.


Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 29 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayı…
 

Devamını oku

23 Haziran 2020 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne Kayıt Süreleri Covid-19 Salgını Sebebi ile Uzatıldı!


Covid-19 salgınının çalışma şartlarını etkilemesi sebebi ile birçok sektörde olduğu gibi Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki belirsizlik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23.06.2020 tarihinde internet sitesinde yayımlad…
 

Devamını oku

12 Haziran 2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından 11 Haziran 2020 Tarihinde COVID-19 Uçuş Yasakları Hakkında NOTAM Yayımlanmıştır.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) tarafından Türk Havaalanlarına yönelik yeni Covid-19 Uçuş Yasakları Hakkında Notam (“NOTAM”) 11 Haziran 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. NOTAM uyarınca, 11 Haziran 2020 Saat 20:59 Utc itibariyle Türk havaalanlarına ve Türk havaalanlarından ge…
 

Devamını oku

02 Haziran 2020 Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) Yayımlanmıştır.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)” 30 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Tebliğ”)…
 

Devamını oku

28 Mayıs 2020 Haksız Fiyat Değerlendirmelerine Yönelik Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


Covid-19 (Coronavirüs) salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri de gıda, dezenfektan, kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışları ve tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar olmuştur. Özellikle deprem, afet, salgın hastalık gibi olağanüs…
 

Devamını oku

27 Mayıs 2020 Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınmasına İlişkin Muafiyetler Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.


COVID-19 salgınının etkisini azaltmak amacıyla alınan önlemler kapsamında hava taşıma işletmelerine yönelik olarak (i) tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanları ile (ii) virüslü kan örneklerinin taşınması ve (iii) tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılmasına…
 

Devamını oku

20 Mayıs 2020 Havacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler ile Bu İşletmelerde Görevli Lisans veya Sertifika Sahibi Personel İçin COVID-19 Salgınına Yönelik Muafiyetler Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.


Covid-19 salgınının yayılmasını ve kişilere bulaşmasını önlemek adına; yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının sınırlandırılması veya durdurulması gibi alınan tedbirler kapsamında, havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bu işletmelerde görevli lisans veya sertifika sahibi personel için öngörü…
 

Devamını oku

15 Mayıs 2020 Anayasa Mahkemesi Menfaat Koşulunun Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Yorumlanamayacağına Karar Verdi


Anayasa Mahkemesi, 31125 sayılı ve 12 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile  rüzgâr enerji santrali projesi için verilen “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararının iptali istemiyle projeye yakın alanlardaki taşınmazların malikleri tarafından açılan davanın, “menfaat…
 

Devamını oku

13 Mayıs 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Amazon Turkey’e Tarihi Ceza!


Kişisel Verileri Koruma Kurulu kendisine iletilen bir ihbarın değerlendirilmesini müteakip Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’ne resen başlattığı inceleme sonucu toplam 1.200.000-TL idari para cezası vererek genel ilkelerden ve yurtdışına aktarıma ilişkin kısıtlamalardan taviz verilm…
 

Devamını oku

09 Mayıs 2020 Danıştay’ın 152. Yılında: Yürütmenin Durdurulması ve Uygulanmakla Etkisi Tükenecek Olan İdari İşlemler


Şûrâ-yı Devlet adıyla 10 Mayıs 1868 tarihinde Danıştay’ın kurulması, ülkede 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biridir. Cumhuriyet devrinde ise 669 Sayılı Kanun’la Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 1961 A…
 

Devamını oku

05 Mayıs 2020 Covid-19 Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve İş Kazası


Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkının önemini kamuoyuna duyurmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanmaktadır. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına Covid-19 salgının devam ettiği bu günlerde, iş sağlığı…
 

Devamını oku

05 Mayıs 2020 Kişisel Verilerin (i) Kim Tarafından İşleneceği, (ii) Ne Kadar Süre Saklanacağı, (iii) Silinme Zamanı ve Yöntemi ile (iv) Kişilerin İtiraz Hakkı Belirlenmeden İşlenmesi Anayasa’ya Aykırı Kabul Edilmiştir


Anayasa Mahkemesi (“Mahkeme”) 28.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/163 E. ve 2020/13 K. sayılı kararı (“Karar”) ile 4045 sayılı Kanun’un[1] 1. maddesine eklenen, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kişisel verilere ulaşmasına izin veren düzenlemeyi…
 

Devamını oku

30 Nisan 2020 Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Hakkında Genelge Yayınlanmıştır.


Covid-19 salgının olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak gerek ülkeler arasında tıbbi malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin bel…
 

Devamını oku

30 Nisan 2020 Yargıda Durma Süreleri 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı


Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek için 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (“Karar”)…
 

Devamını oku

29 Nisan 2020 "SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği"nde Yapılan Değişiklikler


24.04.2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete’de Genel Havacılık işleticilerinin ruhsatlandırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni “SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş olup, bu konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14.05.2013 tarihli eski SHY-6B Gene…
 

Devamını oku

24 Nisan 2020 Anayasa Mahkemesi Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikâyetin Borçlunun Eşi Tarafından Yapılabileceğini Kabul Etti


Anayasa Mahkemesi’ne (“Mahkeme”) yapılan 2016/10454 numaralı bireysel başvuru sonucunda Mahkeme tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde verilen ihlal kararı, 31093 sayılı ve 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mahkeme, eşlerden birinin borcundan dolayı borçlunun haline münasip evinin ha…
 

Devamını oku

22 Nisan 2020 Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar


Tüketici Hukuku’nda haksız şartların tespiti ve denetimine ilişkin usul ve esaslar “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Tüketiciler, satıcılar, hizmet sağlayıcılar ve girişimci…
 

Devamını oku

21 Nisan 2020 VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEKİ ERTELEMELER


24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimler…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN TORBA YASA’NIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ


Covid-19 (Coronavirüs) salgını her geçen gün iş ve ticaret hayatını pek çok yönden olumsuz etkilerken, salgının bu etkilerine maruz kalan kişi sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik hayatta salgının etkilerinin en çok işçi-işveren arasındaki ilişkilere yansıdığı ve taraflar arasındaki iş ilişk…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 COVID-19 (Coronavirus) Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılması


17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı ve Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler


Covid-19 salgınının yayılmasıyla ülkemizde alınan önlem ve tedbirler arttırılmaktadır. Alınan her tedbir beraberinde Covid-19 salgınının iş, ticaret ve sosyal hayattaki etkilerinin azaltılması için yeni düzenlemeler getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Son günlerde her sektör ve alanda çokça konuşula…
 

Devamını oku

16 Nisan 2020 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINA ALTERNATİF YÖNTEM OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NCA GETİRİLEN BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru ile kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunmaması durumunda 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan karşılıklı taahhüt v…
 

Devamını oku

02 Nisan 2020 COVID-19 (Coronavirus) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NDAN COVİD-19 KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR!


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başta hassas nitelikli veriler olmak üzere kişisel verilerin sıkça işlendiği şu günlerde kişisel verilerin korunmasına da dikkat edilmelidir. İngiltere Veri Koruma Otoritesi (“ICO”), Fransa Veri Koruma Otoritesi (“C…
 

Devamını oku

31 Mart 2020 COVID-19 (Coronavirus) Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Mücbir Sebep İlan Edilen Sektörler


Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Covid-19 (Coronavirüs) salgını tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına almıştır. En temel ve birincil olarak sağlığımızı tehdit eden Covid-19 salgını, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ticari hayatımızı da büyük ölçüde etkilemektedir. Co…
 

Devamını oku

23 Mart 2020 COVID-19 (Coronavirus) Evden Çalışma Sistemine Geçen İşyerleri Çalışanların Onayını Almalı mı?


170’den fazla ülkede 340 binden fazla insanı etkilemiş, etkilemeye de devam etmekte olan Covid-19 virüsünden etkilenen vakalar ne yazık ki Türkiye’de de tespit edilmektedir.   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen hastalık için Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri tarafından alarm…
 

Devamını oku

11 Şubat 2020 HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!


Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile ilgili olarak   11.02.2020 tarihi itibari ile Mart 2020’de açılması planlanan Hizmet sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi platformuna başvuru süreci başlamıştır. 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik ile Ticari Ele…
 

Devamını oku

09 Ocak 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020 Yılında Yayınlanan İlk Kararı:


Banka Aleyhine 100.000 TL Tutarında İdari Para Cezası Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.11.2019 tarihli ve 2019/352 K. sayılı kararı (“Karar”) 8 Ocak 2019 tarihinde internet sitesinde yayınlamıştır.  Karar, 2019 yılında bir banka personeli tarafından gerçekleştirilen veri ihlaline ili…
 

Devamını oku

04 Ocak 2020 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK VERGİ TAHSİLATLARI


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak bankaların vergi tahsilat protokollerinde birtakım değişiklikler yapan duyuru (“Duyuru”), Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 15 Aralık 2019 tarihin…
 

Devamını oku

27 Aralık 2019 VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU


Uzun süredir gündemi meşgul eden Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki belirsizlik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) bugün sabah internet sitesinde yayınlanan 2019/387 K. sayılı duyuru ile son bulmuştur.   Kurul tarafından…
 

Devamını oku

22 Ekim 2019 İşe Başlamayan Müteahhidin Sözleşmesi Fesih Edilebilecek


Belirli şehirlerde gerçekleşen büyüme, kentsel ihtiyaçlar, kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”), riskli alan uygulaması ile kentsel estetik düzen çerçevesinde afet riskine karşı gerekli önlemleri almayı ve yaşa…
 

Devamını oku

22 Ekim 2019 ALT İŞVERENİN SORUMLULUK SINIRLAMASINA ANAYASA MAHKEMESİ MÜDAHALESİ


4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) hükümlerine göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte müteselsil olarak sorumludur. Kıdem tazm…
 

Devamını oku

17 Ekim 2019 HELAL AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER


Helal ürün ve belgelendirilmesi, gıda, tekstil, finans, kozmetik gibi birçok farklı sektörde görülmektedir. Helal ürünlere olan talebin bu kadar yaygın olmasına karşın, ürünlerin helal belgelendirilmesi açısından uluslararası alanda ortak kabul gören bir standardizasyon henüz oluşmamıştır. Farklı ül…
 

Devamını oku

08 Ekim 2019 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği


Yeni iş kuran ya da yeni bir ürün/teknoloji geliştirerek bunu piyasaya sunmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı zorluklardan birisi de ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamaktır.  Geleneksel süreçlerde, girişimciler, ihtiyaç duydukları finansmanı temin edebilmek için, bankalar, melek yatırımcılar g…
 

Devamını oku

03 Mayıs 2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı Kapsamında Meşru Menfaat Kavramı


Ülkemizde hızla devam eden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan yeni kararlarla netlik kazanmaya devam ediyor. Kurum’un son olarak 16 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 25.03.2019 tarihli, 2019/78 karar nolu karar…
 

Devamını oku