05 Haziran 2021 Banka Müşterilerinin Sırlarının Korunması ve Bankacılık Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi Arasındaki Denge Sağlandı mı?


25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (“Bankacılık Kanunu”) değişiklik yapılmıştır. Torba Kanun ile Banka…
 

Devamını oku

17 Mayıs 2021 Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Birleştirilmesi Kapsamında İki Daire Arasındaki Görüş Ayrılıkları Giderilmiştir.


İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi ve Yargıtay iş yükünün azaltılması kapsamında Hakimler ve Savcılar Üst Kurulu tarafından Yargıtay’ın 22. Hukuk Dairesi 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle kapatılarak diğer iş hukuku dairesi olan 9. Daire ile birleştirilmiştir. Ancak birleşmeden önce iki daire aras…
 

Devamını oku

06 Mayıs 2021 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Uyarınca Tebligat Süreçlerindeki Belirsizlik Giderilmiştir.


20 Nisan 2021 tarihli, 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2019/2 E. ve 2020/3 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (“Karar”) uyarınca muhatabın bilinen son adresine yapılan tebligatın iade dönmesi akabinde muhatabın mernise kayıtlı adresi, ilk tebligatın yapıldığı a…
 

Devamını oku

26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile Bir Kez Daha Uzatılmıştır.


Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki 22 Nisan 2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Nisan 2021 tarihli Res…
 

Devamını oku

26 Mart 2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, İşveren ve Çalışan Arasındaki İş İlişkisinden Kaynaklı Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Üç Farklı Karar Özeti Yayımladı


Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 19 Mart 2021 tarihinde resmi internet sitesinde veri sorumlusu işverenler ile ilgili kişi çalışanlar arasındaki iş ilişkisinden kaynaklı veri işleme usul ve esaslarına ışık tutan kararlar yayımladı.  Bir Kargo Firmasında Çalışan İlgili Kişinin İş Akdinin Ha…
 

Devamını oku

10 Mart 2021 Veri Sorumlusu, Veri İşleyeni Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hususunda Yetkilendirebilir Mi?


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki farkı detaylandıran ve bu doğrultuda kimin aydınlatma yükümlülüğü altında olduğunu açıklayan 30/01/2020 tarihli 2020/71 sayılı bir karar özeti yayımlandı. Kurum, bahsedilen kararda önce veri sorumlusu ve…
 

Devamını oku

10 Mart 2021 Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi


10 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile evden ve işyeri dışından çalışma usul ve esasları belirlendi. Özellikle Covid-19 salgını ile oldukça sık uygulama bulmaya başlayan “uzaktan çalışma”, hâlihazırda 4857 Sayıl…
 

Devamını oku

05 Mart 2021 T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yap-İşlet-Devret Projeleri Çevresinde İmzalanacak Borç Üstlenim Sözleşmelerine Taraf Olmasına İmkan Tanıyan Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu


1 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (“TBMM”) sunulan ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi (“Kanun Teklifi”) ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun (“3996 Sayılı Kanun”) uyarınca Ulaştır…
 

Devamını oku

01 Şubat 2021 Vergi Ödemelerinde Mücbir Sebep Ertelemesi


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirli sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin belirli süre ile mücbir sebep halinde olduklarına 524 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile karar verilmiştir.   Söz konusu mükelleflerin ilgili beyanname ve bildirimlerini sunma süresi ve ilgili…
 

Devamını oku

18 Ocak 2021 Veri Sorumlularınca Kişilerin İletişim Kanallarına Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler Hakkında İlke Kararı Yayımlandı


15 Ocak 2021 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, veri sorumlularınca kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında 22.12.2020 tari…
 

Devamını oku

08 Ocak 2021 Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler


Torba Kanun ile Dernekler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmıştır. 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Torba Kanun”) ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır.  Yeni yürü…
 

Devamını oku

08 Ocak 2021 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi Zorunluluğu


Halka Kapalı Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kayıt Yükümlülüğü Getirilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Torba Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler yapılarak halka kapalı şirket hamiline yazılı pay sene…
 

Devamını oku

15 Aralık 2020 Sermaye Hareketleri Genelgesi İle Döviz Kredisi Yasağında Yer Alan Kamu-Özel İşbirliği İstisnası Genişletildi


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce döviz kredisi kullanılması yasağına yeni bir istisna getirdi. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı…
 

Devamını oku

04 Aralık 2020 Anayasa Mahkemesi Tarafından Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Haczini Sınırlayan Kanun Hükmü İptal Edilmiştir.


Anayasa Mahkemesi 2019/59 E. ve 2020/61 K. sayılı kararı (“Karar”) ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okulların ve 5661 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmetleri vere…
 

Devamını oku

03 Aralık 2020 Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Uzatılmıştır.


1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) ile Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebepler gerekçesi ile 01 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin başvurularda kısmi çalışma ödeneğin…
 

Devamını oku

30 Kasım 2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklikler öngören 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklikler yapılarak işveren ve çalışanlara yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Yeni Getirilen Teşvik ve Destek Pa…
 

Devamını oku

19 Kasım 2020 İş Kanunu ve Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda Şüphe Feshi


İş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi halinde, feshin objektif ve somut olgulara dayanması, feshin son çare olarak kullanılması gibi ilkelerle işçilerin nispeten daha güçsüz durumda oldukları işverenlere karşı korunması hedeflenmektedir. Bu ilkelerin ortaya çıkış amacına bakıldığında işveren t…
 

Devamını oku

21 Ekim 2020 Anayasa Mahkemesi İşverenin Yönetim Yetkisinin Sınırlarını Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Bakımından Değerlendirdi


Anayasa Mahkemesi’nin 14.10.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/13010 başvuru numaralı kararında işverenin yönetim yetkisi kapsamında çalışanların elektronik yazışmalarının incelenmesi, kişisel verilerin korunması hakkı açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucu Anayasa Mahkemes…
 

Devamını oku

16 Ekim 2020 Covid-19 salgını sürecinde iş yeri kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanmasına ilişkin emsal nitelikte bir karar


Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (“Mahkeme”) 2020/1103 E., 2020/1008 K. sayılı ve 28 Eylül 2020 tarihli kararında, yaşanılan salgın hastalık sürecinin Türk Borçlar Kanunu’nun “Aşırı İfa Güçlüğü” kenar başlıklı 138. maddesi uyarınca kira sözleşmesinin yapıldığı sırada, taraflarca öngörül…
 

Devamını oku

15 Ekim 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.


12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin de…
 

Devamını oku

18 Eylül 2020 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici Madde 13(1)’de Öngörülen Kar Payı, Yedek Akçe ve Kar Payı Avansı Dağıtımına Getirilen Geçici Sınırlamaların 3 Ay Süreyle Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlanmıştır.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Geçici Madde 13(1)’de öngörülen Kar Payı, Yedek Akçe ve Kar Payı Avansı Dağıtımına Getirilen Geçici Sınırlamaların 3 Ay Süreyle Uzatılması Hakkında 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“2948  sayılı Karar”) 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür…
 

Devamını oku

02 Temmuz 2020 Türk Borçlar Kanunu’nun Ertelenen Hükümleri Yürürlüğe Girdi!


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) TBMM tarafından kabul edilip 4 Şubat 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandıktan kısa bir süre sonra kiracının tacir ya da özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olduğu işyeri kiraları için uygulanması 8 yıl ertelenen hükümler 1 Temmuz 2020 tarihinde yürür…
 

Devamını oku

30 Haziran 2020 Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.


Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 29 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayı…
 

Devamını oku

23 Haziran 2020 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne Kayıt Süreleri Covid-19 Salgını Sebebi ile Uzatıldı!


Covid-19 salgınının çalışma şartlarını etkilemesi sebebi ile birçok sektörde olduğu gibi Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki belirsizlik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23.06.2020 tarihinde internet sitesinde yayımlad…
 

Devamını oku

12 Haziran 2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından 11 Haziran 2020 Tarihinde COVID-19 Uçuş Yasakları Hakkında NOTAM Yayımlanmıştır.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) tarafından Türk Havaalanlarına yönelik yeni Covid-19 Uçuş Yasakları Hakkında Notam (“NOTAM”) 11 Haziran 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. NOTAM uyarınca, 11 Haziran 2020 Saat 20:59 Utc itibariyle Türk havaalanlarına ve Türk havaalanlarından ge…
 

Devamını oku

02 Haziran 2020 Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) Yayımlanmıştır.


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)” 30 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) (“Tebliğ”)…
 

Devamını oku

28 Mayıs 2020 Haksız Fiyat Değerlendirmelerine Yönelik Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


Covid-19 (Coronavirüs) salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri de gıda, dezenfektan, kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışları ve tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar olmuştur. Özellikle deprem, afet, salgın hastalık gibi olağanüs…
 

Devamını oku

27 Mayıs 2020 Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu İle Taşınmasına İlişkin Muafiyetler Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.


COVID-19 salgınının etkisini azaltmak amacıyla alınan önlemler kapsamında hava taşıma işletmelerine yönelik olarak (i) tehlikeli madde çözeltileri içeren el dezenfektanları ile (ii) virüslü kan örneklerinin taşınması ve (iii) tehlikeli madde yenileme eğitimlerinin geçerlilik sürelerinin uzatılmasına…
 

Devamını oku

20 Mayıs 2020 Havacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler ile Bu İşletmelerde Görevli Lisans veya Sertifika Sahibi Personel İçin COVID-19 Salgınına Yönelik Muafiyetler Hakkında Genelge Yayımlanmıştır.


Covid-19 salgınının yayılmasını ve kişilere bulaşmasını önlemek adına; yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının sınırlandırılması veya durdurulması gibi alınan tedbirler kapsamında, havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bu işletmelerde görevli lisans veya sertifika sahibi personel için öngörü…
 

Devamını oku

15 Mayıs 2020 Anayasa Mahkemesi Menfaat Koşulunun Mahkemeye Erişim Hakkını Kısıtlayacak Şekilde Yorumlanamayacağına Karar Verdi


Anayasa Mahkemesi, 31125 sayılı ve 12 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile  rüzgâr enerji santrali projesi için verilen “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararının iptali istemiyle projeye yakın alanlardaki taşınmazların malikleri tarafından açılan davanın, “menfaat…
 

Devamını oku

13 Mayıs 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Amazon Turkey’e Tarihi Ceza!


Kişisel Verileri Koruma Kurulu kendisine iletilen bir ihbarın değerlendirilmesini müteakip Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’ne resen başlattığı inceleme sonucu toplam 1.200.000-TL idari para cezası vererek genel ilkelerden ve yurtdışına aktarıma ilişkin kısıtlamalardan taviz verilm…
 

Devamını oku

09 Mayıs 2020 Danıştay’ın 152. Yılında: Yürütmenin Durdurulması ve Uygulanmakla Etkisi Tükenecek Olan İdari İşlemler


Şûrâ-yı Devlet adıyla 10 Mayıs 1868 tarihinde Danıştay’ın kurulması, ülkede 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biridir. Cumhuriyet devrinde ise 669 Sayılı Kanun’la Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 1961 A…
 

Devamını oku

05 Mayıs 2020 Covid-19 Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve İş Kazası


Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkının önemini kamuoyuna duyurmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanmaktadır. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına Covid-19 salgının devam ettiği bu günlerde, iş sağlığı…
 

Devamını oku

05 Mayıs 2020 Kişisel Verilerin (i) Kim Tarafından İşleneceği, (ii) Ne Kadar Süre Saklanacağı, (iii) Silinme Zamanı ve Yöntemi ile (iv) Kişilerin İtiraz Hakkı Belirlenmeden İşlenmesi Anayasa’ya Aykırı Kabul Edilmiştir


Anayasa Mahkemesi (“Mahkeme”) 28.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/163 E. ve 2020/13 K. sayılı kararı (“Karar”) ile 4045 sayılı Kanun’un[1] 1. maddesine eklenen, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kişisel verilere ulaşmasına izin veren düzenlemeyi…
 

Devamını oku

30 Nisan 2020 Yolcu Uçaklarının Yolcu Kabininde Kargo Taşınması Hakkında Genelge Yayınlanmıştır.


Covid-19 salgının olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak gerek ülkeler arasında tıbbi malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin bel…
 

Devamını oku

30 Nisan 2020 Yargıda Durma Süreleri 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı


Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek için 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (“Karar”)…
 

Devamını oku

29 Nisan 2020 "SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği"nde Yapılan Değişiklikler


24.04.2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete’de Genel Havacılık işleticilerinin ruhsatlandırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni “SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş olup, bu konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14.05.2013 tarihli eski SHY-6B Gene…
 

Devamını oku

24 Nisan 2020 Anayasa Mahkemesi Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikâyetin Borçlunun Eşi Tarafından Yapılabileceğini Kabul Etti


Anayasa Mahkemesi’ne (“Mahkeme”) yapılan 2016/10454 numaralı bireysel başvuru sonucunda Mahkeme tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde verilen ihlal kararı, 31093 sayılı ve 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mahkeme, eşlerden birinin borcundan dolayı borçlunun haline münasip evinin ha…
 

Devamını oku

22 Nisan 2020 Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar


Tüketici Hukuku’nda haksız şartların tespiti ve denetimine ilişkin usul ve esaslar “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Tüketiciler, satıcılar, hizmet sağlayıcılar ve girişimci…
 

Devamını oku

21 Nisan 2020 VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEKİ ERTELEMELER


24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimler…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN TORBA YASA’NIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ


Covid-19 (Coronavirüs) salgını her geçen gün iş ve ticaret hayatını pek çok yönden olumsuz etkilerken, salgının bu etkilerine maruz kalan kişi sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik hayatta salgının etkilerinin en çok işçi-işveren arasındaki ilişkilere yansıdığı ve taraflar arasındaki iş ilişk…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 COVID-19 (Coronavirus) Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılması


17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı ve Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n…
 

Devamını oku

17 Nisan 2020 Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler


Covid-19 salgınının yayılmasıyla ülkemizde alınan önlem ve tedbirler arttırılmaktadır. Alınan her tedbir beraberinde Covid-19 salgınının iş, ticaret ve sosyal hayattaki etkilerinin azaltılması için yeni düzenlemeler getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Son günlerde her sektör ve alanda çokça konuşula…
 

Devamını oku

16 Nisan 2020 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINA ALTERNATİF YÖNTEM OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NCA GETİRİLEN BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI


Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru ile kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında yeterli korumanın bulunmaması durumunda 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan karşılıklı taahhüt v…
 

Devamını oku

02 Nisan 2020 COVID-19 (Coronavirus) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NDAN COVİD-19 KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR!


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başta hassas nitelikli veriler olmak üzere kişisel verilerin sıkça işlendiği şu günlerde kişisel verilerin korunmasına da dikkat edilmelidir. İngiltere Veri Koruma Otoritesi (“ICO”), Fransa Veri Koruma Otoritesi (“C…
 

Devamını oku

31 Mart 2020 COVID-19 (Coronavirus) Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Mücbir Sebep İlan Edilen Sektörler


Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Covid-19 (Coronavirüs) salgını tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına almıştır. En temel ve birincil olarak sağlığımızı tehdit eden Covid-19 salgını, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ticari hayatımızı da büyük ölçüde etkilemektedir. Co…
 

Devamını oku

23 Mart 2020 COVID-19 (Coronavirus) Evden Çalışma Sistemine Geçen İşyerleri Çalışanların Onayını Almalı mı?


170’den fazla ülkede 340 binden fazla insanı etkilemiş, etkilemeye de devam etmekte olan Covid-19 virüsünden etkilenen vakalar ne yazık ki Türkiye’de de tespit edilmektedir.   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilen hastalık için Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri tarafından alarm…
 

Devamını oku

11 Şubat 2020 HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!


Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile ilgili olarak   11.02.2020 tarihi itibari ile Mart 2020’de açılması planlanan Hizmet sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi platformuna başvuru süreci başlamıştır. 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik ile Ticari Ele…
 

Devamını oku

09 Ocak 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2020 Yılında Yayınlanan İlk Kararı:


Banka Aleyhine 100.000 TL Tutarında İdari Para Cezası Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 16.11.2019 tarihli ve 2019/352 K. sayılı kararı (“Karar”) 8 Ocak 2019 tarihinde internet sitesinde yayınlamıştır.  Karar, 2019 yılında bir banka personeli tarafından gerçekleştirilen veri ihlaline ili…
 

Devamını oku

04 Ocak 2020 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK VERGİ TAHSİLATLARI


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak bankaların vergi tahsilat protokollerinde birtakım değişiklikler yapan duyuru (“Duyuru”), Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 15 Aralık 2019 tarihin…
 

Devamını oku

27 Aralık 2019 VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU


Uzun süredir gündemi meşgul eden Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki belirsizlik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) bugün sabah internet sitesinde yayınlanan 2019/387 K. sayılı duyuru ile son bulmuştur.   Kurul tarafından…
 

Devamını oku

22 Ekim 2019 İşe Başlamayan Müteahhidin Sözleşmesi Fesih Edilebilecek


Belirli şehirlerde gerçekleşen büyüme, kentsel ihtiyaçlar, kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”), riskli alan uygulaması ile kentsel estetik düzen çerçevesinde afet riskine karşı gerekli önlemleri almayı ve yaşa…
 

Devamını oku

22 Ekim 2019 ALT İŞVERENİN SORUMLULUK SINIRLAMASINA ANAYASA MAHKEMESİ MÜDAHALESİ


4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) hükümlerine göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte müteselsil olarak sorumludur. Kıdem tazm…
 

Devamını oku

17 Ekim 2019 HELAL AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER


Helal ürün ve belgelendirilmesi, gıda, tekstil, finans, kozmetik gibi birçok farklı sektörde görülmektedir. Helal ürünlere olan talebin bu kadar yaygın olmasına karşın, ürünlerin helal belgelendirilmesi açısından uluslararası alanda ortak kabul gören bir standardizasyon henüz oluşmamıştır. Farklı ül…
 

Devamını oku

08 Ekim 2019 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği


Yeni iş kuran ya da yeni bir ürün/teknoloji geliştirerek bunu piyasaya sunmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı zorluklardan birisi de ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamaktır.  Geleneksel süreçlerde, girişimciler, ihtiyaç duydukları finansmanı temin edebilmek için, bankalar, melek yatırımcılar g…
 

Devamını oku

03 Mayıs 2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı Kapsamında Meşru Menfaat Kavramı


Ülkemizde hızla devam eden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan yeni kararlarla netlik kazanmaya devam ediyor. Kurum’un son olarak 16 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 25.03.2019 tarihli, 2019/78 karar nolu karar…
 

Devamını oku