10 Temmuz 2024

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 12 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Yönetmelik Taslağı”) ile öngörülen değişiklikler birebir kabul edilmiştir. İşbu Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarımıyla ilgili maddeleri detaylandırmaktadır.

Yönetmelik ile birlikte kişisel verilerin yurtdışına aktarılacağına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için (i) Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması, (ii) yeterlilik kararının bulunmaması durumunda ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla uygun güvencelerden birinin sağlanması veya (iii) her ikisinin de bulunmaması halinde ise istisnai hallerden birinin varlığının bulunması aranmıştır.

Yönetmelik’te aktarım yolları sırasıyla belirtilmiş olup öncelikle yeterlilik kararına dayalı aktarımlara ilişkin açıklamalar detaylandırılmış ve uygun güvence mekanizmaları olan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşma, bağlayıcı şirket kuralları, standart sözleşme ve yazılı taahhüdün varlığı halinde yapılacak aktarımlara ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Son olarak Yönetmelik diğer koşulların sağlanamaması halinde arızi olmak kaydıyla istisnai aktarım hallerini açıklamaktadır.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konuya ilişkin daha önce yayımlamış olduğumuz Yönetmelik Taslağı’na dair bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

CLIENT ALERT


For further information, please contact:


YAYLA ALTUFAN KONUKÇU
Attorneys at Law
+ 90 (212) 236 36 44
info@yaklaw.com
www.yaklaw.com

Levent Mah. Sülün Sok. N.23
34330, Beşiktaş/Istanbul

Bu yayın, hukuki gelişmelere ilişkin genel ve limitli bilgi içermektedir. Bu yayın, hukuki görüş ve yönlendirme içermemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalı ve kullanılmamalıdır.