23 Haziran 2020

Covid-19 salgınının çalışma şartlarını etkilemesi sebebi ile birçok sektörde olduğu gibi Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki belirsizlik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23.06.2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı 2020/482 sayılı karar ile son bulmuştur. 

Covid-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı işyerleri, fiziksel olarak kapatılmak veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulamak durumunda kalmıştır. Şirketlerin çalışma şartlarının ciddi bir şekilde değişmesi nedeniyle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği muhtelif sektör temsilcileri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Bu yöndeki taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kurul’un 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 03.2021 tarihine ve
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin ise 03.2021 tarihine

kadar uzatılmasına karar verilmiş ve sektörde oluşan beklentiler karşılanmıştır.

CLIENT ALERT


For further information, please contact:


YAYLA ALTUFAN KONUKÇU
Attorneys at Law
+ 90 (212) 236 36 44
info@yaklaw.com
www.yaklaw.com

Levent Mah. Sülün Sok. N.23
34330, Beşiktaş/Istanbul

Bu yayın, hukuki gelişmelere ilişkin genel ve limitli bilgi içermektedir. Bu yayın, hukuki görüş ve yönlendirme içermemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalı ve kullanılmamalıdır.