Müvekkillerimize en iyi kalitedeki hizmeti en etkin ve verimli şekilde sunmak YAK’ın temel prensibidir. Müvekkillerimize katma değer sağlayabildiğimiz bir hizmeti sunabilmek için, gerekli yetkinlikleri ve çalışma prensipleri olan ekipler oluşturmak bizler için oldukça önem arz etmektedir. Bizlerle aynı amaç ve hedefleri paylaşacak ve ekip arkadaşlarımız olmak için isteklilerle her zaman ilgilenmekteyiz.

YAK’da, ekip arkadaşlarımıza, faklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve yabancı müvekkiller ile hukukun neredeyse tüm alanlarında çalışma alanı sağlayarak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecek fırsatları sağlamaktayız. Bu fırsatlar ve YAK ortakları ile yakın olarak çalışarak, genç meslektaşlarımız yoğunlaşmak istedikleri hukuk alanlarını belirleyebilmekte ve yetkinliklerini geliştirebilmektedir.

Ekip çalışması ve herkesin birbirine saygı duyması büromuzun vazgeçilmez prensipleri arasında yer almaktadır. Cinsiyet, kıdem, iş tanımı farkı göz etmeksizin YAK bünyesinde yer alan herkesi aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışan ekip arkadaşımız ve meslektaşımız olarak görmekteyiz.

Henüz dosya seçilmedi