10 Temmuz 2024

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete ile kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemeler içeren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenleme ile kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve platform gibi tanımlamalar yapılarak konuya ilişkin önem arz eden kavramlara açıklık getirilmiştir.

Bununla birlikte, hem kripto varlıklara hem de kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin bir takım esaslar, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibi belirlenmiştir:   

  • Tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerine devam edebilmeleri/faaliyete başlayabilmeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) kuruluş ve faaliyet izni almaları gerekmektedir.
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması, önlemleri alması ve iç kontrol ve birimlerini oluşturması gerekmekte ve yukarıda anılan izni alabilmeleri amacıyla bilgi sistemleri ve teknolojik altyapı konularında TUBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran her türlü sözleşme şartı geçersiz olacaktır.
  • Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşturulacaktır. Platformlar işlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaklar ve piyasa bozucu nitelikte eylem ve işlemleri tespit edip, önlemek ve tekrarlanmaması amacıyla emir ve işlem esaslarını belirleyecek, bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kuracak ve her türlü önleyici tedbirleri alacaktır.
  • Platformların müşterilerine ait kripto varlıklarının müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacaktır.
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde SPK’ya başvurarak, çıkarılacak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içinde tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorunda olacaklardır.

İlgili düzenlemeler Sermeye Piyasası Kanunu’na dahil edilmiş olup, konuya ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılma yetkisi de Sermaye Piyasası Kurul’una verilmiştir. Henüz yeni uygulamaya konulacak olan bu düzenlemeye ilişkin çıkarılacak ikincil düzenlemelerin de uyum sürecinde takip edilmesi gerekecektir.

CLIENT ALERT


For further information, please contact:


YAYLA ALTUFAN KONUKÇU
Attorneys at Law
+ 90 (212) 236 36 44
info@yaklaw.com
www.yaklaw.com

Levent Mah. Sülün Sok. N.23
34330, Beşiktaş/Istanbul

Bu yayın, hukuki gelişmelere ilişkin genel ve limitli bilgi içermektedir. Bu yayın, hukuki görüş ve yönlendirme içermemektedir ve bu şekilde yorumlanmamalı ve kullanılmamalıdır.