Gayrimenkul

Müvekkillerimize, alt-yapı, konut, alışveriş merkezi, endüstriyel kullanıma yönelik taşınmazlara ilişkin yapım, bakım ve onarım süreçleri de dâhil olmak üzere, gayrimenkul projelerinde, alanında uzman ve deneyimli ekibimizle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız.  Ekibimiz ayrıca birçok sektör liderini, gayrimenkullere ilişkin büyük ölçekli ihtilaflarının yanı sıra, toplu kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlık ve icra takibi süreçlerinde de temsil etmektedir.  Uzmanlığımız ve tecrübemiz, gayrimenkul hukukunun aşağıdakiler de dâhil tüm alanlarını içermektedir:

  • Taşınmaz alım satımları,
  • İnşaat sözleşmeleri, sözleşmelerde risk tespiti ve yönetimi, sözleşmelerin uygulanması sırasındaki tarafların sözleşmesel taleplerinin yürütülmesi,
  • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinde, tedarik, hizmet ve sevkiyat alt sözleşmeleri,
  • Kira ilişkisinin kurulması ve taraflar arasındaki ihtilaflarda da dâhil olmak üzere her türlü kira sözleşmesi; ve
  • Bakım ve onarım sözleşmeleri