Birleşmeler, Devralmalar & Ortak Girişimler

YAK, enerji, maden, altyapı, otomotiv, ilaç, teknoloji, perakende gibi birçok farklı sektörde, özelleştirme, varlık ve hisse devirleri, birleşme, bölünmeler, ortak giriş gibi farklı şekillerde gerçekleştirilen yatırımların her aşamasında, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.  Bu sayede, işlemlere dair hukuki inceleme, risklerin tespiti ve önlenmesi, işlem yapısının oluşturulması, müzakereler, anlaşmaların hazırlanması, imza ve kapanış süreçleri de dâhil olmak üzere her aşamasında müvekkillere ticari hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayabilecek stratejik ve inovatif hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.